Arvot

Varhaiskasvattajina meille tärkeintä on:

  • Tukea koteja heidän kasvatustehtävässään ja yhdessä heidän kanssaan edistää jokaisen hoitolapsemme omatahtista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.
  • Luoda hoitajien ja lapsien välille aidot, lämpimät ja turvalliset ihmissuhteet, joiden turvin lapset viettävät tasapainoista ja lämminhenkistä lapsuutta myös heidän vanhempiensa työssäoloaikana.
  • Rakentaa turvallinen ja monipuolinen päivähoitoympäristö.
  • Pitää ryhmäperhepäivähoitomme aurinkoisena, kannustavana, innostavana, hassuttelevana ja kiireettömänä, kaikkia ihmisiä tasavertaisina kohtelevana kasvuympäristönä, jossa lapset voivat oppia iloitsemaan omasta osaamisestaan niin, että huolenpito ja turva ovat koko ajan läsnä.
  • Perehdyttää lapset heidän omaan kulttuuriinsa, sen tapoihin, perinteisiin ja juhliin, jotta he tuntevat ja ymmärtävät taustaansa sekä ympäristöään ja jatkavat omaa kulttuuriaan aikanaan seuraaville sukupolville.
  • Opettaa lapsille käytöstapoja, reiluutta, toinen toistemme auttamista ja ilahduttamista, hankalienkin tilanteiden kohtaamista ja niistä yhdessä selviytymistä sekä toimimaan eettisesti oikein niin ihmisiä, eläimiä kuin yhteistä maapalloammekin kohtaan.